pågå. Projekt

2016-2017

Ny Kedje hus i steningehöjden, Marsta

Toatal 10st små hus

I samarbete med Koncept småhus  i stockholm & PEAB böstader

El renovering i lagenhet i karla v 63 östermalm Stockholm total 199 KVM  byte av äldre ledningar med  ny dimmer & eluttag med jord i porslin

Ny elinstallation i hus i Älvsjö på updrag från försäkringsbolaget i samarbete med Konsept små hus i stockholm

DIGI PLEX DATA CENTER I UPPLANDSVÄSBY

Sommer 2017