Vällkomen
Välkomna till oss i Stockholms Elektrikern , där vi sysslar med allt inom elinstallation, såväl hem som företag. Vi garanterar dig ett tillfredställande resultat och unnar alla våra kunder tjänster så som en kostnadsfri offert.Vi arbetar med allting inom elinstallation.I vår målgrupp så ingår både privatpersoner och företag.

Företaget drifs av behöriga elektriker med mycket erfarenhet inom branschen, som är behöriga att utföra alla slags uppgifter inom elinstallation. Med mycket kunskap och erfarenhet, kan vi garantera dig att stanna med dig tills vi uppnår det resultat du vill ha.Våra tjänster ska uppfylla kundens önskemål och förväntningar. Vi vill att våra nöjda kunder ska bli en referens.Stockhoms Elektrikern är medlem hos Elektriska Installatörsorganisationen EIO som är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation.


För dig som kund innebär detta att jobbet vi utför omfattas av EIO-garanti

Läs mer om EIO GarantiMiljö

   Vår målsättning vad gäller miljöarbetet är att inte enbart följa lagstiftning och myndigheternas föreskrifter utan att  alltid gå ett steg längre - där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna. Vi strävar därför efter att alltid:

· Tillämpa en helhetssyn på våra installationers och produkters miljöstörning.

· Välja arbetsmetoder som är skönsamma mot miljön.

· Involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare i vår miljö påverkan på ett öppet och objektivt sätt.

· Arbeta med förbättringar och införa förebyggande åtgärder enligt vår fastställande miljömål.