el ritningar

Elritning.‎

Ritning som visar antal lamputtag, väguttag, och ledningar från & till Normcentral, Data ritning och även reserv rör i fall kund välje till framtid. ‎

elritning är elektriker underlag för elinstallationen.‎

‎Med elrintningen underllätas arbetet markant vilket leder till att kostnaden för elinstallationen kan hållas nere.

Ritningen  kan användas som underlag för övriga installatörer ‎(snickare, köksmontör,etc.)Vi lämna alltid ett fast pris till våra kunder för elritning,

  ‎


Ritning över all elinstallation i en bostad är väsentliga dokument för olika typer av byggprojekt inklusive om- samt tillbyggnader av både villor, hus,etc.


En ritning över elen i hela huset måste skapas innan bygget påbörjas. Fördelen är att den kan sättas upp efter arkitektens planritningar är klara.

Husägare bör besluta om elektriska apparater och installationer i sin bostad så att ritningen blir korrekt.

Ritningen över elen ska vara färdig innan elinstallatören hinner påbörja arbetet då det är ett nödvändigaste underlaget för el-arbetet.

Det är ett stort användbart dokument för renovering, nybyggnation, utbyggnad och även för mindre el reparationer.