Eio eltest

   

  EIO eltest:


  Eio eltest omfattar en Grundlig besiktning av El-anläggningen, vi går igenom alla svaga punkter i     dit hus , lägenhet , kontor och skriver ut ett protokoll samt klistrar ett etikett som visar att din anläggning är besiktigad om den är godkänd.

kostnaden för  EIO Eltest är avdragsgiltig i samband med köp eller försäljning av bostad.


Säkrare att bo i, lättare och sälja och köpa.


När eltestet är utfört får du ett protokoll som visar eventuella anmärkningar på din elanläggning. Du får även en dekal som placeras på centralen när alla eventuella fel är åtgärdade.

Protokollet är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas. Bara EIO elinstallatörer kan göra EIO Eltest Eltestet kan endast utföras av medlemmar i Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Information EIO Eltest

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall att någon förolyckas. Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-föredatum? Tänk också på att nya elinstallationer som är felaktigt utförda kan vara förödande för liv och egendom.


EIO Eltest gör livet tryggare

Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat. Eftersom du är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du låta en elinstallatör göra en EIO Eltest.

Testet är en grundlig besiktning. Elinstallatören testar centralen och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Den tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard. I din hand får du ett utförligt protokoll. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att öka komforten. Visar testet att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan vi lämna kostnadsförslag på åtgärderna.


Låt elinstallatören gå husesyn

Passa på att fråga elinstallatören om tips för säkrare el. Vill du vara riktigt på säkra sidan låter du installatören gå igenom din bostads elinstallationer och åtgärda det som kan behövas, till exempel att montera petskyddade uttag och installera jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare

anses förhindra nio elolyckor av tio.

Testet är en grundlig besiktning.

Elinstallatören testar gruppcentraler och säkringar, kollar ledningar och kablar,

gör stickprovskontroller av kopplingar, eluttag och strömbrytare.

I din hand får du ett utförligt protokoll. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att förhindra direkt livsfara. Visar testet att din elanläggning kan bli säkrare, kan elinstallatören uppskatta vad det kostar att åtgärda felen.

Vem har ansvaret för elsäkerheten?

Som Innehavare är man ansvarig för elanläggningen. Även om man själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Innehavaren är enligt ellagstiftningen skyldig att se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom. För att klara sin uppgift skal innehavaren utöva tillsyn av anläggningen både fortlöpande och periodiskt.

Med ”Innehavare” menas en person som genom till exempel arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp disponerar över en elanläggning.

Köpa en fastighet - gör en EIO Eltest före

Brister i elinstallationen betraktas vanligen inte som ”dolda fel” i samband med en fastighetsöverlåtelse. Det är du själv som köpare som måste ta reda på i vilket skick elinstallationen i fastigheten har. För de flesta är detta nära nog omöjligt att klara av utan specialkunskaper. Att upptäcka eventuella brister i efterhand kan bli betydligt dyrare än vad man betalat för en besiktning.

När du får en EIO Eltest genomförd ser vi över bl a följande områden

-Elsäkerhet i köket.

-Vi ser över energiförbrukning.

-Gruppcentraler.

-Elinstallationer i badrum och tvättstugor.

-Ledningar, kabeldragningar.

-Eluttag och strömbrytare.

-Utebelysningar.

-Belastningsfördelning.

-Allmän elstandard.