Jordfelsbrytare

Allt inom elinstallation


Jordfelsbrytarens betydelse i elanläggningar

Jordfelsbrytaren är utvecklad som ett differentialskydd för person och egendom och skyddar mot direkt och indirekt beröring

av spänningsförande delar. I elanläggning utan felströmmar till jord är summaströmmen mellan fas och nolledare noll. Genom att

leda huvudlederna och nollan genom en summaströmtransformator som mäter detta förhållande kan den felaktiga strömkretsen

frånkopplas om ett jordfel uppstår, eftersom summaströmmen ökar.

I detta läge kommer en spänning att induceras och påverka jordfelsreläet som i sin tur löser ut brytmekanismen och frånkopplar

Den farliga spänningen utan att några skadliga verkningar uppstått.

För funktionskontroll är jordfelsbrytaren försedd med en testknapp för att kunna simulera en felström och därmed kontrollera brytarens funktion.

Jordfelsbrytare räddar liv

Jordfelsbrytarens främste funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett fel uppstod i en lägenhet eller villa.

Fördelar med jordfelsbrytare

Snabbheten hos en jordfelsbrytare gör att farliga situationer normalt inte hinner uppkomma när en person kommer i beröring med en spänningsförande del .

Jordfelsbrytare - inte säkring - känner vid ett eventuellt fel av de små strömmarna som orsaka brand .

Jordfelsbrytaren är ett kompletterande skydd till säkringar och skydd jordning.

Dagens föreskrifter (elbestämmelser) kräver jordfelsbrytare som tilläggsskydd för uttag i bostäder , grundskolor , förskolor , fritids och daghem vid ny och ombyggnad.


Jordfelsbrytare