Elcentral

Allt inom elinstallation

Bilde   Flyttning av el central

    

   Stockholms Elektrikern KB 2014 ©

Företag inneharF-skatt

E-mailinfo@elinstallator.se        

Adress:  Harplingegränd 60       

                    125 73 Älvsjö         

  Post - giro      474-4207                                                  Org nr.  559119-0235


Telefon    08- 722 90 26