Pågåe. Proj

Allt inom elinstallation

pågå. Projekt

2016-2017

Ny Kedje hus i steningehöjden, Marsta

Toatal 10st små hus

I samarbete med Koncept småhus  i stockholm & PEAB böstader

El renovering i lagenhet i karla v 63 östermalm Stockholm total 199 KVM  byte av äldre ledningar med  ny dimmer & eluttag med jord i porslin

Ny elinstallation i hus i Älvsjö på updrag från försäkringsbolaget i samarbete med Konsept små hus i stockholm

DIGI PLEX DATA CENTER I UPPLANDSVÄSBY

Sommer 2017

Företag inneharF-skatt

E-mailinfo@elinstallator.se        

Adress:  Harplingegränd 60       

                    125 73 Älvsjö         

  Post - giro      474-4207                                                  Org nr.  559119-0235


Telefon    08- 722 90 26